บริษัท บางกอก ทูโช จำกัด
บริษัทนำเข้าหัวจับชิ้นงานจากประเทศญี่ปุ่น
สวัสดิการ
โบนัสออกทุก 3 เดือน, ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บางกอก ทูโช จำกัด
67 ซ.พระรามเก้า 58 ถ.พระรามเก้า
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.bangkoktsusho.com
ใช้งานแผนที่