บริษัท เยทา จำกัด เป็นบริษัทประกอบและผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) มีการขยายกำลังการผลิต ต้องการบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถและขยันขันแข็ง มาร่วมงานเพื่อความเติบโตไปกับบริษัท
สวัสดิการ
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ
  • - เงินเดือน ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าฝีมือ ค่ากะ
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - โบนัส โอที
  • - ปรับเงินประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิตกลุ่ม
  • - งานเลี้ยงประจำปี
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เยทา จำกัด
75/5 หมู่ 5
ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
เว็บไซต์: www.yetha.co.th, www.samwonindustrial.com
ใช้งานแผนที่