บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักงานก่อสร้างอาคารของภาครัฐและเอกชน ต้องการรับบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเพิ่มหลายตำแหน่งเพื่อเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ
สวัสดิการ
- เสื้อยูนิฟอร์มโบนัสแนะจำปี - ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก - โบนัสแนะจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
58/12 ซอยนาวิน ถนนเชื้อเพลิง
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.infinitecons.com
ใช้งานแผนที่