บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักงานก่อสร้างอาคารของภาครัฐและเอกชน ต้องการรับบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเพิ่มหลายตำแหน่งเพื่อเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ
สวัสดิการ
  • - เสื้อยูนิฟอร์มโบนัสแนะจำปี
  • - ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก
  • - โบนัสแนะจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
58/12 ซอยนาวิน ถนนเชื้อเพลิง
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.infinitecons.com
ใช้งานแผนที่