เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลรายใหญ่ ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี บริษัทฯ ต้องการบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายกิจการ
สวัสดิการ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • ชุด Uniform
 • สวัสดิการอาหาร
 • สวัสดิการบ้านพัก
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนทดแทน
 • วันหยุด วันลา วันหยุดประเพณี
 • สวัสดิการอื่นๆที่เป็นไปตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
302 อาคาร S&A ชั้น 2 ห้อง 2 B ถ.สีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.rajburisugar.com
ใช้งานแผนที่