เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลรายใหญ่ ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี บริษัทฯ ต้องการบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายกิจการ
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ - โบนัส - งานเลี้ยงสังสรรค์ - ชุด Uniform - สวัสดิการอาหาร - สวัสดิการบ้านพัก - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ - ประกันสังคม - กองทุนทดแทน - วันหยุด วันลา วันหยุดประเพณี - สวัสดิการอื่นๆที่เป็นไปตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
302 อาคาร S&A ชั้น 2 ห้อง 2 B ถ.สีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใช้งานแผนที่