เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลรายใหญ่ ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี บริษัทฯ ต้องการบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายกิจการ
สวัสดิการ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • ชุด Uniform
 • สวัสดิการอาหาร
 • สวัสดิการบ้านพัก
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนทดแทน
 • วันหยุด วันลา วันหยุดประเพณี
 • สวัสดิการอื่นๆที่เป็นไปตามกฎหมาย
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
  302 อาคาร S&A ชั้น 2 ห้อง 2 B ถ.สีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  เว็บไซต์: www.rajburisugar.com
  ใช้งานแผนที่