ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนชเชอรัลโกลด์เทรดดิ้ง
บริษัทฯ เปิดดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลาหลายปี เป็นธุรกิจนำเข้า-ส่งออก สินค้าประเภทโภคภัณฑ์ ทองคำแท่ง 99.99% มาตรฐาน LBMA (London Bullion Market Association) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายกิจการเพื่อรองรับธุรกิจที่เจริญเติบโต มีความประสงค์ที่จะรับสมัครทีมงานที่มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะเติบโตและเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา
สวัสดิการ
1.โบนัสตามผลประกอบการ 2.การปรับผลตอบแทนประจำปี 3.ประกันสังคม 4.ท่องเที่ยวประจำปี 5.สวัสดิการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
zero position th
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนชเชอรัลโกลด์เทรดดิ้ง
สาขา 1: เลขที่ 514,516 10200
เว็บไซต์: www.naturalgold.co.th
ใช้งานแผนที่