กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์ ดำเนินธุรกิจทางด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี โครงการหมู่บ้าน พื้นที่เช่า และ บริหารศูนย์การค้าในนาม แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ ต้องการรับบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจทำงาน สามารถทำงานภายในความกดดันได้ เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันกลุ่ม (ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต)
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • - สวัสดิการเยี่ยมไข้, คลอดบุตร
 • - สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • - ส่วนลดค่าห้องพัก
 • - สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 • - สวัสดิการเงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • - เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 • - ทุนการศึกษาบุตรและพนักงาน
 • - สิทธิพิเศษใช้บริการคลับเฮ้าส์ของบริษัท
 • - ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทำฟัน
 • - ส่วนลดค่าการใช้บริการคลับเฮ้าส์
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน, ทุนการศึกษา ป.ตรี - โท สำหรับพนักงาน
 • - โบนัส**ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
 • - สิทธิลาต่างๆ และสิทธิพิเศษอื่น ฯลฯ (พิจารณาตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ)
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
95 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.happyland.co.th
ใช้งานแผนที่