ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าทรัพย์
เป็นองค์กรที่รับจัดการด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลและองค์กร
สามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจได้ดี
มีทักษะในการสื่อสาร และพูดในที่สาธารณะ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม และประกันชีวิต
  • - โบนัส
  • -ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าทรัพย์
19 ม.7
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ใช้งานแผนที่