ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าทรัพย์
เป็นองค์กรที่รับจัดการด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลและองค์กร สามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร และพูดในที่สาธารณะ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม และประกันชีวิต - โบนัส -ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าทรัพย์
19 ม.7
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ใช้งานแผนที่