บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
Chemax & Phypers Company Limited, a manufacturer and distributor for environmental chemical, has established since 1973, it was named Far Eastern Commercial Company Limited. On the 2nd of March 2001, the company has developed a new name Chemax & Phypers Company limited in order to provide for expanding of local and international markets, wish having a mission to research and develop the better environmental chemical to protect and keep our planet for now and forever.
Chemax and Phypers Co., Ltd. has registered with Industry Department.
สวัสดิการ
  • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
  • กองทุนสำรองเลื้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
7/2 ซ.โชคชัยจงจำเริญ ถ.พระราม3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.chemaxphyper.com
ใช้งานแผนที่