บริษัท ซีคอท จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การตรวจวัดอากาศเสียจากปล่องโรงงาน ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ
สวัสดิการ
  • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 2. ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต
  • 3. ค่าเบี้ยขยัน
  • 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง (สำหรับการเดินทางไปต่างจังหวัด)
  • 5. ตรวจสุขภาพประจำปี (ตามความเสี่ยงของตำแหน่งงาน)
  • 6. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการทำงาน
  • 7. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • 8. ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 9. ชุดฟอร์มพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท ซีคอท จำกัด
239 ถนนริมคลองประปา
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์: www.secot.co.th
ใช้งานแผนที่