บริษัท ซีคอท จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การตรวจวัดอากาศเสียจากปล่องโรงงาน ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต 3. ค่าเบี้ยขยัน 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง (สำหรับการเดินทางไปต่างจังหวัด) 5. ตรวจสุขภาพประจำปี (ตามความเสี่ยงของตำแหน่งงาน) 6. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการทำงาน 7. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 8. ปรับเงินเดือนประจำปี 9. ชุดฟอร์มพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีคอท จำกัด
239 ถนนริมคลองประปา
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์: http://www.secot.co.th
ใช้งานแผนที่