บริษัท รัชพัฒน์สิริ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินกิจการจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ วัตถุดิบ , อาหาร , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ
สวัสดิการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง และอาหารกลางวัน - ค่าเบี้ยขยัน - สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กำหนดของกฎหมายแรงงาน - เงินรางวัลประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รัชพัฒน์สิริ เกษตรรุ่งเรือง จำกัด
64/48 หมู่ 3 หมู่บ้านเดอะมันนี่ ถนนเศรษฐกิจ
ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110