บริษัท ฟาทิสโก้ จำกัด
โรงงานผลิตเกี่ยวกับผงปรุงรส และจำหน่ายเกี่ยวกับเคมีอาหารทุกประเภท
สวัสดิการ
เงินเดือน+คอมมิชั่น+ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟาทิสโก้ จำกัด
327 ซ.ยาสูบ1 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900