บริษัท ซอฟท์ไทย แอพลิเคชั่น จำกัด
บริษัท ซอฟท์ไทย แอพลิเคชั่น จำกัด เป็นบริษัท Software House ดำเนินกิจการมากว่า 14 ปี โดยเน้นการพัฒนาระบบด้าน Web Application ให้ลูกค้า โดยกลุ่มลูกค้ามีทั้งภาครัฐบาล และเอกชน อาทิเช่น กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน , บริษัท East water , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, การประปาส่วนภูมิภาค, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพ
 • - Fitness room
 • - ตรวจสุภาพประจำปี
 • - เงินขยัน กรณีไม่ลาในเดือนนั้น
 • - สวัสดิการเงิน OT
 • - เงินช่วยเหลืองานสำคัญ (งานแต่งงาน,งานบวช และงานศพ)
 • - เสื้อบริษัท
 • - สัมมนา และ Outting 2 ครั้ง/ปี
 • - วันลาในเดือนเกิด และเงินของขวัญ
 • - อัตราการขึ้นเงินเดือน 5-10% ต่อปี
 • - รับรองโบนัส 1.5 เดือนขึ้นไป
 • - เงินยืมไม่มีดอกเบี้ย
 • - เงินกู้ อัตราดอกเบี้ยต่ำ
Contacts
บริษัท ซอฟท์ไทย แอพลิเคชั่น จำกัด
8 ซอยขวัญพัฒนา 2 ถนนดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Directions
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ใกล้ฟอร์จูนทาวน์ , เซ็นทรัลพระราม 9 , โบสถ์แม่พระฟาติมา
 • การเดินทางโดย MRT : สถานีพระราม 9
 • การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สาย 73 ,168 , 172 ,514 ,529
See Map