บริษัท ซอฟท์ไทย แอพลิเคชั่น จำกัด เป็นบริษัท Software House ดำเนินกิจการมากว่า 14 ปี โดยเน้นการพัฒนาระบบด้าน Web Application ให้ลูกค้า โดยกลุ่มลูกค้ามีทั้งภาครัฐบาล และเอกชน อาทิเช่น กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน , บริษัท East water , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, การประปาส่วนภูมิภาค, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - Fitness room - ตรวจสุภาพประจำปี - เงินขยัน กรณีไม่ลาในเดือนนั้น - สวัสดิการเงิน OT - เงินช่วยเหลืองานสำคัญ (งานแต่งงาน,งานบวช และงานศพ) - เสื้อบริษัท - สัมมนา และ Outting 2 ครั้ง/ปี - วันลาในเดือนเกิด และเงินของขวัญ - อัตราการขึ้นเงินเดือน 5-10% ต่อปี - รับรองโบนัส 1.5 เดือนขึ้นไป - เงินยืมไม่มีดอกเบี้ย - เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ
ติดต่อ
บริษัท ซอฟท์ไทย แอพลิเคชั่น จำกัด
8 ซอยขวัญพัฒนา 2 ถนนดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: https://www.facebook.com/Softthai
วิธีการเดินทาง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ใกล้ฟอร์จูนทาวน์ , เซ็นทรัลพระราม 9 , โบสถ์แม่พระฟาติมา การเดินทางโดย MRT : สถานีพระราม 9 การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สาย 73 ,168 , 172 ,514 ,529
ใช้งานแผนที่