JobThai
บริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายซอฟท์แวร์ และ เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์ ZWCAD ซึ่งเป็นโปรแกรมการออกแบบ เขียนแบบ ( CAD ) เจ้าเดียวในประเทศไทย
สวัสดิการ
1. มีค่าหน้าที่ + เบี้ยขยัน 2. ค่าอาหารในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่นอกบริษัท 3. เบื้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ 4. ค่าน้ำมัน 5. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 6.ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จำกัด
648 พระราม 2 ซอย 60 ถนนพระราม 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.xianjin.co.th