บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินกิจการประเภทคลังสินค้า, ขนส่งสินค้า
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ - ค่าเดินทาง - ค่ารักษาพยาบาล - เงินช่วยงานศพ - งานแต่งงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่ม - โบนัส - รถรับ-ส่ง - ชุดยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำกัด
105 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180