บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินกิจการประเภทคลังสินค้า, ขนส่งสินค้า
สวัสดิการ
  • - ค่าครองชีพ
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - เงินช่วยงานศพ - งานแต่งงาน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันกลุ่ม
  • - โบนัส
  • - รถรับ-ส่ง
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำกัด
105 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180