บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
ภายใต้การส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยเงินลงทุน 1,712,000,000บาท
มีความต้องการรับสมัครบุคลการที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนี้
สวัสดิการ
 • - รถรับส่งพนักงาน
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่าอาหาร
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่ากะ
 • - ค่ารักษาพยาบาล (ครอบคลุมคู่สมรสและบุตร)
 • - เงินช่วยเหลือแต่งงาน
 • - เงินแสดงความยินดีในการมีบุตร (ไม่จำกัดจำนวนบุตร)
 • - เงินช่วยเหลือระงับทุกข์โศก
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • - โบนัส
ติดต่อ
Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
60/83 หมู่ 19 โครงการ 3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 081-933-5102
แฟกซ์: 02-529-2433
ใช้งานแผนที่