เราเป็นผู้ผลิตลำดับต้นในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทำการผลิตผ้าใยแก้ว สำหรับใช้ในวงการก่อสร้าง, ยานยนต์, และอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเน้นถึงคุณภาพและความสามาถในการผลิต ด้วยจำนวนพนักงานที่มีประสบการณ์และคุณภาพกว่า 200 คน กับเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ เราจึงเป็นลำดับเดียวในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จทางด้านการผลิตผ้าใยแก้ว
</center
สวัสดิการ
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
  • ค่าเช่าบ้าน
  • ค่าครองชีพ
  • เบี้ยขยัน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เงินประจำตำแหน่ง
  • สวัสดิการด้านการจัดเลี้ยงและนำเที่ยวปีใหม่
  • สวัสดิการด้านอาหารกลางวันสำหรับพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด
69/1 ม.6 24130
เว็บไซต์: www.askn.co.th