บริการบำรุงรักษาลิฟต์-บันไดเลื่อน
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ชุดฟรอม์พนักงาน - ค่าล่วงเวลา - ค่าเดินทาง - ค่าโทรศัพท์ - โบนัสประจำปี - ชุดฟอร์ม - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บางกอก บิสซิเนส เอลลิเวเตอร์ จำกัด
68/868 หมู่ที่ 8 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 ถ.รัตนาธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่