บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
78/299 ซอยคู้บอน 27 แยก 29 ถนนคู้บอน
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เว็บไซต์: www.interpharma.com