ดำเนินธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าบุรุษแบรนด์ SINGHA LIFE กำลังขยายสาขา
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน+O.T.
  • - คอมมิชชั่น
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด
ชั้น 3 อาคารสยามเซ็นเตอร์ 979 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.singhalife.com