บริษัท ซิลค์ส เว็บสเตอร์ส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
ประกอบกิจการโรงเรียนนานาชาติ"คอนคอร์เดียน" บางนา กม. 7 นักเรียนประมาณ 700 คน ครูและพนักงานประมาณ 200 คน
สวัสดิการ
บัตรประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส, วันหยุดพิเศษ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซิลค์ส เว็บสเตอร์ส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
918 หมู่ 8 บางนา กม. 7
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.concordian.ac.th
วิธีการเดินทาง
โรงเรียน อยู่ซอยเดียวกับโรงเรียน ราชวินิต บางแก้ว สภอ. บางแก้ว ตรงเข้ามาสุดซอย
ใช้งานแผนที่