รับผลิตงานสำเร็จรูปเกี่ยวกับเครื่องประดับเงิน ส่งออกไปยังต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วัน ซีโร่ วัน ซิลเวอร์ แฟคทอรี่ จำกัด
203/4 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เว็บไซต์: www.101silverfactory.com
ใช้งานแผนที่