บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี ประกันชีวิต มีประสบการณ์การดำเนินงานในธุรกิจประกันชีวิต และสุขภาพ มากกว่า60 ปี ได้ให้บริการผู้ถือกรมธรรม์กว่า 1 ล้านราย ด้วยความร่วมมือของพันธมิตร 3 กลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียง และมีความมั่นคง อันได้แก่ กลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา กลุ่มอลิอันซ์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 50,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จ ความก้าวหน้าที่รวดเร็วในอาชีพ
สวัสดิการ
- เงินเดือน - คอมมิชชั่น - โบนัส - ท่องเที่ยวประจำปี และท่องเที่ยวต่างประเทศ - สวัสดิการประกันชีวิต และสุขภาพ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - งานเลี้ยงสังสรรค์ตามโอกาสต่างๆ ถ้วยรางวัล และคุณวิฒิต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
166/21 ม.7 ถ.สุขุมวิท 20230