บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. was founded in 1918 in Japan. Now we are recognized as one of a leading non-life insurance company throughout the regions of Asia-Pacific, Europe, and America. With the worldwide network of more than 300 overseas offices in 41 countries and total assets of more than US$ 83,000 million, our customers can be assured that Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. will always grow and succeed alongside our customers. In Thailand, the company established its branch in Bangkok in 1964. The branch immediately began to market a wide variety of non-life insurance products to serve the demands of the various business sectors throughout Thailand. Within a short time, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch captured an overwhelming market share especially for marine cargo insurance. Its direct premium has been ranked one of the top three in marine cargo insurance business and is among the top ten in the fire insurance and property all risks insurance business. Now we would like to recruit more staff to support our sustainable growth as follows;
สวัสดิการ
• เบี้ยเลี้ยงประจำต่างจังหวัดวันละ 200 บาท (รวมเสาร์-อาทิตย์) • โบนัสปีละสองครั้ง กลางปี 1 เดือน และปลายปีตามแต่ผลการทำงาน • เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาล • เงินอุดหนุนค่าทันตกรรม • ประกันชีวิต • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • อื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.ms-ins.co.th
ใช้งานแผนที่