โรงพยาบาลเอกชน
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี - ค่าชุดยูนิฟอร์ม - วันหยุดประจำสัปดาห์ - วันหยุดพักร้อนประจำปี (ทำงานครบปี) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว - เงินช่วยค่าชุดฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล - และอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลราชธานี
111 ม.3
ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ใช้งานแผนที่