โรงพยาบาลเอกชน
สวัสดิการ
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - ค่าชุดยูนิฟอร์ม
 • - วันหยุดประจำสัปดาห์
 • - วันหยุดพักร้อนประจำปี (ทำงานครบปี)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว
 • - เงินช่วยค่าชุดฟอร์ม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
 • - และอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลราชธานี
111 ม.3
ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ใช้งานแผนที่