บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นบริษัทในเครือของซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล ที่มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
39 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริหาร วิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
2.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ IT (Business Analyst, Tester)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
3.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (Collection MIS)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
4.
18 ต.ค. 62
Data Warehouse (SQL Server)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
5.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ขอนแก่น)
pinlocation
จ.ขอนแก่น
salary icon
ไม่ระบุ
6. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.สระบุรี, จ.นครนายก)
pinlocation
จ.นครนายก
salary icon
ไม่ระบุ
7. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ไม่ระบุ
8.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (อ.เมือง อ.เชียงดาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)
pinlocation
จ.เชียงใหม่
salary icon
ไม่ระบุ
9.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลเร่งรัดหนี้สิน (Inbound Collection)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
10.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Outbound)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
11. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ Phone Collection
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
12.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา (จ.นครสวรรค์)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
13.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สอบถามความพึงพอใจการบริการลูกค้า (Call Survey) สัญญาจ้าง!!
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
14.
18 ต.ค. 62
หัวหน้าทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collection Supervisor)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
15.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพบริการ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (Collection QA)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
16. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ จ.ตรัง อ.ห้วยยอด
pinlocation
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
salary icon
ไม่ระบุ
17.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ อ.เมือง จ.อ่างทอง)
pinlocation
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
salary icon
ไม่ระบุ
18. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ กรุงเทพมหานคร)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
19.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา (จ.ระนอง)
pinlocation
จ.ระนอง
salary icon
ไม่ระบุ
20.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย (Sales Support)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
968 อาคาร อื้อ จือ เหลียง ชั้น 10 ถ.พระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02-107-2222 ต่อ 5007, 5008
แฟกซ์: 02-632-4520
Line ID: @Summitcareer
วิธีการเดินทาง
- รถประจำทาง สาย 4/14/45/74/ปอ.113/ปอ.544 , - รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง ทางออก 5 , - รถไฟฟ้า MRT สถานีลุมพินี ทางออก 2 / สถานีสีลม ทางออก 2
ใช้งานแผนที่