บริษัท นวนครพลาสติก จำกัด
จำหน่ายและแปรรูปแผ่นพลาสติก
Benefits
ตามตกลง
Contacts
บริษัท นวนครพลาสติก จำกัด
101/68 หมู่ 20 ซอยนวนคร 5/7 ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ1
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120