JobThai
ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตลูกอม,ลูกกวาด และขนม มานานกว่า 30 ปี เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
zero position th
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานลูกกวาดมิตรใหม่
29 ถ.พระรามที่ 2 ซอย 59
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.mitmai.com