บริษัท ไทย เทค การ์เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าครองชีพ - พักผ่อนประจำปี - โบนัส/ปรับประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย เทค การ์เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
99/2 หมู่ 1 ถนนสีคิ้ว-โชคชัย
ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
ใช้งานแผนที่