บริษัท ไทย เทค การ์เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าครองชีพ
  • - พักผ่อนประจำปี
  • - โบนัส/ปรับประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย เทค การ์เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
99/2 หมู่ 1 ถนนสีคิ้ว-โชคชัย
ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
ใช้งานแผนที่