บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ให้บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายนอก และให้บริการตรวจสอบภายในแก่องค์กรรัฐและเอกชน
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ วันลากิจ โบนัส เบี้ยขยัน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1 อาคารภูมเดชา ชั้น 2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
สถานี BTS อารีย์-สะพานควาย