บริษัท ทริพพึล ดี รีนิว จำกัด
บริษัทก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงาน Renovate โรงงานและอาคารทั่วไปและด้วยความเข้าใจในสภาพการณ์ปัจจุบันว่า งบประมาณมีส่วนจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจต่างๆ ดังนั้นบริษัทจึงเน้นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดกับความต้องการของผู้ใช้งานโดยบริษัทจะทำทางด้านSpecialist ทางด้านก่อสร้างอาทิเช่น งานทำระบบกันซึม( Waterproof System ), งานซ่อมแซมโครงสร้าง, งานซ่อมรอยร้าว เป็นต้น
Benefits
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • โอที
  • อื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทริพพึล ดี รีนิว จำกัด
229/7 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260