จำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในการเคลือบ รวมทั้งการให้บริการเคลือบผิวเหล็กและคอนกรีต เช่น พื้นโรงงาน สิ่งปลูกสร้าง ถัง หลังคา ท่อ โครงสร้างเหล็ก ฯลฯ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ค่าพาหนะ - ค่าน้ำมัน - ค่าเช่าบ้าน - ค่าโทรศัพท์ - ค่าคอมมิชั่น(บางตำแหน่งงาน) - ค่าเบี้ยขยัน - ค่าตำแหน่ง - ค่าเบี้ยต่างจังหวัด - เบี้ยอับอากาศ - โบนัส(ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินดัสเตรียล โปรเทคทีฟ โคติ้งส์ จำกัด
179/9 หมู่ 9
ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
เว็บไซต์: www.ipcthailand.com
ใช้งานแผนที่