จำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในการเคลือบ รวมทั้งการให้บริการเคลือบผิวเหล็กและคอนกรีต เช่น พื้นโรงงาน สิ่งปลูกสร้าง ถัง หลังคา ท่อ โครงสร้างเหล็ก ฯลฯ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - ค่าพาหนะ
 • - ค่าน้ำมัน
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - ค่าโทรศัพท์
 • - ค่าคอมมิชั่น(บางตำแหน่งงาน)
 • - ค่าเบี้ยขยัน
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - ค่าเบี้ยต่างจังหวัด
 • - เบี้ยอับอากาศ
 • - โบนัส(ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินดัสเตรียล โปรเทคทีฟ โคติ้งส์ จำกัด
179/9 หมู่ 9
ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
เว็บไซต์: www.ipcthailand.com
ใช้งานแผนที่