บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอมากว่า 47 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริษัท ฯ มีการพัฒนา และเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท และร่วมกันพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
 • - หอพักพนักงาน
 • - ชุดฟอร์มพนักงานหลังผ่านทดลองงาน และ แจกทุกปี
 • - รถรับ - ส่งพนักงาน
 • - เงินโบนัส
 • - ปรับเงินประจำปีทุกปี
 • - เบี้ยขยัน
 • - เงินช่วยเหลือกรณีงานมงคลสมรส
 • - เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนักงาน และ บิดา - มารดา
 • - ค่าคุมเครื่อง, ค่ากะ
 • - สวัสดิการข้าวเปล่าฟรี
 • - กิจกรรมกีฬา - งานเลี้ยงประจำปีทุกปี
 • - ตรวจร่างกายฟรีทุกปี
 • - อื่น ๆ
ติดต่อ
บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
134, 134/2-3 หมู่ 6 ซ.แปซิฟิค ถ.เศรษฐกิจ 1
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
เว็บไซต์: www.yrctextile.com
ใช้งานแผนที่