ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่ม บริษัทกำลังขยายงานอย่างรวดเร็วและกำลังเจริญเติบโตอย่างมั่นคงก้าวสู่ความเป็นผู้นำของตลาด และมีการสร้างทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญงานพร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจของเรา เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับองค์กร บริษัทต้องการรับบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นและรักความก้าวหน้าในสายงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โชคมหาชัย เบเวอร์เรจ จำกัด
19 ม.9
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.cmbev.com
ใช้งานแผนที่