ให้บริการออกแบบตกแต่งฉากและเวทีการแสดง, นิทรรศการ, บูธ และ Organize งาน Event ต่าง ๆ
สวัสดิการ
1. ตรวจสุขภาพประจำปี 2. เที่ยวพักผ่อนประจำปี 3. เงินสนับสนุนหรือช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น แต่งงาน, คลอดบุตร, บวช, ถึงแก่กรรม (รวมครอบครัว), อุบัติภัยต่างๆ (น้ำท่วม, ไฟไหม้) 4. ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยร้ายแรงหรือฉุกเฉิน สำหรับญาติอันดับ 1 5. เบี้ยเลี้ยงทำงาน บางตำแหน่ง เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร, ค่าน้ำมัน, ค่าแท็กซี่ 6. ยูนิฟอร์ม บางตำแหน่ง 7. ประกันอุบัติเหตุ บางตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดี ซิกซ์ตี้ ทรี จำกัด
555 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.d-63.com
ใช้งานแผนที่