บริษัท เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมทางการผลิตอลูมิเนียมในประเทศไทย ผลิตอลูมิเนียมเส้นรูปหน้าตัด และเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.248-2530) จากกระทรวง อุตสาหกรรม บริษัทฯมีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานในตำแหน่งงานดังนี้
Benefits
- ชุดฟอร์ม - ค่าอาหารกลางวัน , กะดึก - ค่ารถ - ค่ากะ ( บ่าย 10 บ. , ดึก 15บ.) - เงินจูงใจพิเศษฝ่ายผลิต 662บ./ด. - เบี้ยขยัน 300 บ./ด. - สหกรณ์ออมทรัพย์ - ปรับค่าจ้างประจำปี - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ค่าทักษะ - ค่าความร้อน (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
Contacts
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
235 ม.7 ถ.สุขุมวิท กม.35 (เยื้้อง รพ.เมืองสมุทรบางปู)
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
See Map