บริษัท เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมทางการผลิตอลูมิเนียมในประเทศไทย ผลิตอลูมิเนียมเส้นรูปหน้าตัด และเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.248-2530) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม บริษัทฯมีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานในตำแหน่งงานดังนี้
สวัสดิการ
 • - ชุดฟอร์ม
 • - ค่าอาหารกลางวัน , กะดึก
 • - ค่ารถ
 • - ค่ากะ ( บ่าย 10 บ. , ดึก 15บ.)
 • - เงินจูงใจพิเศษฝ่ายผลิต 662บ./ด.
 • - เบี้ยขยัน 300 บ./ด.
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - ค่าทักษะ
 • - ค่าความร้อน (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
ติดต่อ
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
235 ม.7 ถ.สุขุมวิท กม.35 (เยื้้อง รพ.เมืองสมุทรบางปู)
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.almet.co.th
ใช้งานแผนที่