แป้งมันสำปะหลังแปรรูป
สวัสดิการ
  • เงินโบนัสปลายปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • รถรับส่ง
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ชุดเครื่องแบบ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามมอดิฟายด์ สตารซ์ จำกัด
38/6 ม. 11
ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
เว็บไซต์: www.siammodifiedstarch.com