แป้งมันสำปะหลังแปรรูป
สวัสดิการ
 • เงินโบนัสปลายปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ชุดเครื่องแบบ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท สยามมอดิฟายด์ สตารซ์ จำกัด
  38/6 ม. 11
  ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
  เว็บไซต์: www.siammodifiedstarch.com