มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กพิการ ทำงานเพื่อเด็กพิการโดยไม่หวังผลกำไร
สวัสดิการ
  • - สอบถามได้ตอนสัมภาษณ์งาน
  • - ที่พัก
  • - อาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
171 หมู่5 41000
เว็บไซต์: www.friendsofudon.com
ใช้งานแผนที่