บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บริษัทเป็นผู้นำด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และได้ขยายธุรกิจมายังประเทศไทย ลูกค้าของเราเป็นบริษัทชั้นนำด้านสินค้าอุปโภคบริโภค และเครื่องสำอางค์ที่มีชื่อเสียง บริษัทมีความประสงค์จะรับบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่ง ดังนี้
สวัสดิการ
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานบริษัทฯ จะได้รับสวัสดิการต่าง ๆดังนี้
 • 1.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 2.ค่ากะ
 • 3.เบี้ยขยัน
 • 4.ค่าอาหาร 3 มื้อ
 • 5.รถรับ-ส่ง สายกรุงเทพฯ - ชลบุรี
 • 6.โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • 7.ปรับค่าจ้างประจำปี / ปรับตำแหน่ง
 • 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 9.ประกันชีวิต 50,000 บาท
 • 10.ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท
 • 11.ประกันสุขภาพ (เบิกค่ารักษาได้)
 • 12.ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • 13.เงินช่วยเหลืองานแต่ง / งานศพ
 • 14.พักร้อน 6 - 14 วัน
 • 15.งานเลี้ยงปีใหม่
 • 16.แจกเงิน ตามอายุงาน 5 - 20 ปี
 • 17.แจกของขวัญปีใหม่
 • 18.ท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
103/1 ม.5 ถนน บางนา-ตราด กม. 36 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180