บริษัท ปิยังกูร จำกัด
เราเป็นบริษัทที่พัฒนาบุคลากร และที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้กับบุคคลและองค์กร โดยมุ่งเน้นตอบสนอง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ด้วยการบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ
สวัสดิการ
- โบนัสรายปี - ประกันสุขภาพ - การอบรมพัฒนา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ปิยังกูร จำกัด
26 อาคารเจ.ซี.เควิน ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120