บริษัท บีซีไอ อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด
โรงพิมพ์ พิมพ์งานภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
สวัสดิการ
- สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน - มีโบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บีซีไอ อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด
17 ถนนเจริญนคร ซอยเจริญนคร 32/1
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: bciinterprint.com
ใช้งานแผนที่