บริษัท มิราเคิล เมคเคอร์ จำกัด
บริษัท มิราเคิล เมคเคอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านออกแบบและบริหารจัดการครบวงจร ได้แก่ จัดนิทรรศการ ออกแบบ โครงสร้าง(Exhibition Design and Construction), Light & Sound (เวที แสงสีเสียง),งานออกแบบเวที/บูธ(Stage Booth Production), สัมมนาวิชาการ (Seminar & Conference) โดยทีมผู้บริหารประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 20 ปี ต้องการผู้ร่วมงานที่เป็นคนทำงานยุคใหม่คิดนอกกรอบ และพร้อมที่จะสร้างปรากฎการณ์ใหม่กับสายงานด้านนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มิราเคิล เมคเคอร์ จำกัด
เลขที่ 33 ซอยประดิพัทธิ์ 17 ถนนประดิพัทธิ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.miraclemaker.co.th
ใช้งานแผนที่