บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด
บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน ที่ทำการของราชการ และรัฐวิสาหกิจมากว่า 30 ปี โดยมีผลงานมากมาย เช่น งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็นต้น
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามตกลง)
  • ค่าที่พัก
  • ค่าน้ำมัน (ตามตกลง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด
71 ถนนเจ้าคุณทหาร
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ใช้งานแผนที่