บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด
บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน ที่ทำการของราชการ และรัฐวิสาหกิจมากว่า 30 ปี โดยมีผลงานมากมาย เช่น งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็นต้น
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามตกลง) ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน (ตามตกลง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด
71 ถนนเจ้าคุณทหาร
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ใช้งานแผนที่