คณะบุคคล ดิ อิงลิช ลิงค์
ให้บริการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยคณะครูชาวต่างประเทศ (อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา) ดำเนินการสอนทั้งในและนอกสถานที่ ในโรงเรียน สถานที่ทำงาน รับจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
สวัสดิการ
ประกันสังคม วันหยุดยึอถือตามตารางวันหยุดของโรงเรียน ได้รับค่าจ้างตามปกติในช่วงโรงเรียนปิดเทอม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
คณะบุคคล ดิ อิงลิช ลิงค์
552/15 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน 58 สายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220