บริษัท ไบโอเอเซีย(ไทยแลนด์)จำกัด เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกอาหารปลอดสารพิษ ซึ่งเราผู้นำในการผลิตและส่งออกอาหารและขนมปลอดสารพิษ (ออร์แกนิก)ที่ทำจากข้าว มีสำนักงานใหญ่ที่ กรุงเทพฯ และมีโรงงานการผลิตอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
สวัสดิการ
- ทำงานจันทร์-ศุกร์ (เวลา 09:00-18:00 น.) - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - วันหยุดประจำปีและวันหยุดนักขัตฤกษ์ - คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง) - ค่าน้ำมันรถ (เฉพาะตำแหน่ง Sales Executive) - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ บริษัทฯ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไบโอเอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด
100/104 อาคารว่องวานิช บี ชั้นที่ 30 ถนนพระราม9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: http://www.bioasia.co.th
ใช้งานแผนที่