จำหน่ายเคมีภัณฑ์ชุบอลูมิเนียม เครื่องจักร และฟิล์มติดอลูมิเนียม
</p
สวัสดิการ
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - โบนัสประจำปี
  • - แต๊ะเอียปีละ 1 ครั้ง
  • - วันหยุดในวันเกิด 1 วัน
  • - ชุดฟอร์มบริษัท
  • - วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - อื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงาน
ติดต่อ
บริษัท โควา เคมีคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
1641,1643 ถนนเพชรเกษม
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ใช้งานแผนที่