บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
55/61 ถนนนครลุง
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: http://www.vc-tech.com
ใช้งานแผนที่