บริษัท พี.พี.พี รีไซเคิล จำกัด
ธุรกิจรับซื้อเศษกระดาษทุกชนิดเพื่อการรีไซเคิล
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดประจำปี - ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.พี.พี รีไซเคิล จำกัด
69/149 หมู่ 1 ถนนติวานนท์56 ซอยพระแม่การ์รุณย์31
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120