บริษัท เกาะสมุทร โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
ประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหารทะเล ผลิตกุ้งแช่แข็งและกุ้งแปรรูป บริการห้องเย็นสำหรับเก็บสินค้า
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนทดแทน
  • - อาหารราคาถูก
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - อบรมดับเพลิง
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - ค่าความสามารถ
  • - ซื้อสินค้าบริษัทราคาถูก
  • - และสวัสดิารอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เกาะสมุทร โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
55/237 หมู่ 6 ถนนพระราม 2
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.suf.co.th
ใช้งานแผนที่