บริษัท เกาะสมุทร โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
ประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหารทะเล ผลิตกุ้งแช่แข็งและกุ้งแปรรูป บริการห้องเย็นสำหรับเก็บสินค้า
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนทดแทน - อาหารราคาถูก - ตรวจสุขภาพประจำปี - อบรมดับเพลิง - ค่าตำแหน่ง - ค่าความสามารถ - ซื้อสินค้าบริษัทราคาถูก - และสวัสดิารอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เกาะสมุทร โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
55/237 หมู่ 6 ถนนพระราม 2
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.suf.co.th
ใช้งานแผนที่