JobThai
บริษัท ไทยซิลิเกต เคมิคัล จำกัด
ผลิต Zeolite ส่วนผสมของผงซักฟอกและเคมีภัณฑ์
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. การรักษาพยาบาล 4. ประกันชีวิตกลุ่ม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ไทยซิลิเกต เคมิคัล จำกัด
602/1 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230