บริษัท ไทยซิลิเกต เคมิคัล จำกัด
ผลิต Zeolite ส่วนผสมของผงซักฟอกและเคมีภัณฑ์
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. การรักษาพยาบาล 4. ประกันชีวิตกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยซิลิเกต เคมิคัล จำกัด
602/1 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 20230