บริษัท เทคโนโลยี แอสเสท แมนเนจเม้นท์ พลัส จำกัด
เราทำ software solution สำหรับงานด้านการตลาด และ event และ social media content
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทคโนโลยี แอสเสท แมนเนจเม้นท์ พลัส จำกัด
29 ซอยปราโมทย์ 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.facebook.com/TapdooNFC
ใช้งานแผนที่